Skip to content

Zdravotní pojištění a dlouhodobý pobyt v cizině

Možnost přerušení placení povinného zdravotního pojištění v ČR v rámci dlouhodobého pobytu v cizině. Dlouhodobý pobyt v cizině: Pojištěnec není povinen platit pojistné na zdravotní pojištění po dobu dlouhodobého pobytu v cizině. Na cesty je třeba mít sjednané pojištění na celou délku pobytu v zahraničí…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr

Možnost přerušení platby povinného zdravotního pojištění v ČR
v rámci dlouhodobého pobytu v cizině.

Cestovní pojištění. Přerušení zdravotního pojištěni.
Možnost přerušení zdravotního pojištěni v České Republice při dlouhodobé cestě do ciziny.

Dlouhodobý pobyt v cizině

Pojištěnec není povinen platit v ČR pojistné na zdravotní pojištění po dobu, kdy dlouhodobě pobývá v cizině. 

Povinnost platit pojistné zaniká dnem, který pojištěnec uvedl v Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině (dále jen Prohlášení), ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo toto Prohlášení doručeno pracovišti VZP. Do osmi dnů po zahájení dlouhodobého pobytu v zahraničí je pojištěnec povinen vrátit na pracoviště VZP průkaz pojištěnce. 

 

Pro účely zdravotního pojištění se o dlouhodobý pobyt v cizině jedná, pokud pojištěnec splní následující podmínky:

 • Nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně 6 měsíců.
 • Pojištěnec učinil písemné Prohlášení a po návratu, současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny, dodatečně předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec nepředloží tento doklad, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; od 1. září 2015 se za takové období nevymáhá penále.
 • Od 1. září 2015 se nevymáhá penále ani v případě, kdy pojištěnec neučinil před odjezdem do ciziny písemné Prohlášení, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v cizině nečerpal hrazené služby, pokud dodatečně předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého pobytu v cizině. Začátek doby dlouhodobého pobytu v cizině se v takovém případě počítá ode dne uvedeného jako počátek pojištění v dokladu o uzavření zdravotního pojištění v cizině.
 • Od 1. září 2015 je umožněno postupovat podle ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině i v případě, kdy nebyl doložen doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině po celou dobu pobytu. Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě nevymáhá.

Osoba, která využila výše uvedeného ustanovení, je po celou dobu pobytu v cizině vyňata ze zdravotního pojištění v ČR.
 

Platí následující pravidla:

 • Pokud jsou splněny podmínky dlouhodobého pobytu v cizině, pojistné na zdravotní pojištění se za tuto osobu neplatí, tj. pojistné neplatí zaměstnavatel, ani pojištěnec sám, ani stát.
 • Písemné Prohlášení může být doručeno i ze zahraničí. Vždy však platí, že povinnost platit pojistné zaniká až od následujícího dne po doručení písemného Prohlášení na pracoviště VZP.
 • Povinnost platit pojistné vzniká dnem návratu z ciziny.
 • Povinnost VZP hradit poskytnuté zdravotní služby končí dnem předcházejícím dni, kdy zanikla povinnost platit pojistné.
 • Povinnost VZP hradit poskytnuté zdravotní služby vzniká dnem, kdy se pojištěnec na příslušném pracovišti VZP po návratu z ciziny opět přihlásí.
 • Další Prohlášení lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení.

Dlouhodobý pobyt v cizině nelze aplikovat v případě osoby, která je výdělečně činná v některém ze států EU. Na takovou osobu se vztahují v plném rozsahu předpisy z Nařízení, bez ohledu na délku pobytu.

 

Zdoje:
Všeobecná Zdravotní Pojišťovna – VZP:
♣ Pojištěnec není povinen platit pojistné na zdravotní pojištění po dobu, kdy je dlouhodobě v& cizině: ➤VZP.cz ➤

 

Ξ  Na cesty je třeba mít sjednané pojištění na celou délku pobytu v zahraničí

 • Srovnávače tarifů cestovního pojištění najdete na internetu.

 


 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *