Skip to content

hmyz

Scolopendra subspinipes

Hmyz v dolní Asii

Scolopendra subspinipes   Velký druh, který může dorůstat délky až 20 cm. Jedná se o agresivního a nervózního členovce, který je připraven zaútočit, pokud ho někdo vyruší, a je citlivý […]