Skip to content

* Bydlení

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr

LIVING:  bydlení, stavění, materiály, inspirace

| stavba | solární energie | inspirace |


Informace a odkazy na zajímavé zdroje 


 

Zahradní domek

Pokud stavba nepřesáhne 25 m2 a výšku 5 m, není třeba stavební povolení ani ohlášení (zkrácené řízené pro získání stavebního povolení),
když se jedná o stavbu na pozemku zkolaudovaného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

 

Musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od sousedního pozemku 2 m
a další podmínky (soulad s územním plánem, vsakování dešťové vody apod.), které platí i pro drobné stavby.

Odstupovou vzdálenost lze na základě výjimky snížit.

 


Zdroje:

DŘEVOSTAVITEL 

Skvělý zdroj inspirace a informací pro stavbu ze dřevěných materiálů
drevostavitel.cz

 

Difúzně uzavřená konstrukce

– Parozábrana – 
Stěny dřevostavby opatřují z interiérové strany parotěsnou fólií, která zamezuje průniku vodních par do konstrukce.
– vhodná izolace: polystyren
parotěsná fólie umístěná tak aby se později neponičila – neprorazila pozdějšími zásahy z interiéru.

 

Provětrávaná fasáda
drevostavitel.cz/../provetravana-fasada
– difúzní fólie
– mřížka proti hlodavcům

 
Hydroizolační střešní fólie
Zdroj: drevostavitel.cz/…
 

 

OSB desky – nosné desky: 

OSB-2 – suché prostředí (interiér), nosné desky pro třídu vlhkosti 1 (teplota 20 °C, relativní vlhkost do 65 %)
OSB-3 – vlhké prostředí (exteriér), nosné desky pro třídu vlhkosti 2 (teplota 20 °C, relativní vlhkost do 85 %)
OSB-4 – vlhké prostředí (exteriér) se zvýšeným mechanické namáhání,  třída vlhkosti 2 (teplota 20 °C, relativní vlhkost nad 85 %)
Zdroj: drevostavitel.cz/../osb..

Heureka: heureka.cz: OSB

 

Střešní krytiny

Polykarbonát

 

Heureka: střešní krytiny : polykarbonátové

 

Podlaha

podlahová krytina
podlahový dílec Fermacell
PE fólie
Podlahový polystyren
OSB-4 deska
nosná konstrukce

(beton)


 

 

 

 


Jiné články: 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr